Talk

Shelagh Campbell

Nairn Community & Arts Centre,
7 Sep – 7 Sep

Shelagh Campbell - Far na Slighe  

Join Shelagh Campbell, recipient of the Gaelic New Writers Award, as she discusses her first novel, ‘Far na Slighe’.    
As a new true crime series delves into suspicious and unexplained deaths, Art Dawson's relentless pursuit of the truth surrounding his sister Joni's tragic demise in 2004 on the Fife Coastal Path near St Andrews leads to unexpected discoveries and dangerous revelations.   
Enter Amy who unwittingly finds herself entangled in a web of intrigue when she recognizes a mysterious bracelet from her past. What do Amy’s friends know about Joni's death, and why are they hesitant to share their memories of that day? And who is determined to ensure that the truth remains buried, along with the elusive bracelet?  
As a Gaelic learner, Shelagh will also discuss her experience of writing for both adults and children in Gaelic.  
 
Thig cuide ri Shelagh Chaimbeul, bhuannaiche Duais Ghàidhlig nan Sgrìobhadairean Ùra, airson còmhradh mun nobhail ùir aice, ‘Far na Slighe’. 
Anns a’ chiad phrògram de shreath eucoir ùr, anns am bithear a’ dèanamh sgrùdadh air bàsan amharasach, tha Art Dawson a’ feuchainn ri freagairtean a lorg mu bàs a pheathar, Joni, a thuit far Slighe Chladach Fìobha ann an 2004. Cha robh esan a-riamh a’ creidsinn gum b’ e tubaist a bh’ ann: dè thachair dhi, agus càit an deach am bann-làimhe prìseil a bh’ oirre? Cho luath ’s a chì Amy dealbh den bhann-làimhe air a’ phrògram, tha i ga aithneachadh. A bheil fios aig na triùir eile a bha còmhla ri Amy ann an 2004 dè thachair do Joni? Carson nach eil iad airson bruidhinn rithe mu dheidhinn an turais aca? Agus carson a tha cuideigin airson dèanamh cinnteach nach tèid am bann-làimhe a lorg idir? 
Bidh Shelagh cuideachd a’ bruidhinn mun t-slighe aice fhèin ann an sgrìobhadh do dh’inbhich agus cloinne anns a’ Ghàidhlig mar neach-ionnsachaidh.

You may also enjoy…